Hårda linser

Hårda linser konkurrerar ej med ögat om tillgången på tårar och rättar till hornhinneastigmatism fullständigt.
PMMA linser används knappt alls idag eftersom de är omöjliga att kombinera med glasögon.
RGP-linser har mycket hög syrgasgenomsläpplighet,
betydligt högre än de flesta mjuka linser.

RGP-linser finns i många olika material beroende på val av hur hög syrgasgenomsläpplighet man önskar.
Ju högre syrgasgenomsläpplighet desto kortare livslängd. Sett ur ögats synvinkel är högsta syrgasgenomsläpplighet att föredra.
Förr var det möjligt att polera linser, vilket idag ej är möjligt eftersom materialen ej tillåter detta. RGP byts idag årsvis.
De som använder dessa linser är ofta intoleransutvecklade mjuklinsbärare (ont om tårar), astigmatiker eller de som är rädda om sina ögon.

Med RGP-linser är ålderssynthet och astigmatism inget problem.